Sången till grannarna

from by Boray

/

lyrics

(English translation below)

Sången till grannarna
Text och Musik: Anders Persson 2013
------------------------------------

Vem är det som bankar i min vägg?
Kan det va grannen, han med skägg?
Kan man få sova klockan sju?
Hur kan han börja banka nu?

Ni som gillar att ha slipdamm i ert hår.
Jag vill hellre sova lite till om det går.
Jag sjunger för grannarna,
dom som byter stammarna.
aaiiaaiiaaaaa.
Jag sjunger för grannarna,
dom som byter stammarna.
aaiiaaiiaaaaa.

Försök nu å tänka lite du.
Alla vill inte vakna sju.
Om man har somnat klockan två.
Så kan du försöka gå på tå?

Ni som gillar att ha slipdamm i ert hår.
Jag vill hellre sova lite till om det går.
Jag sjunger för grannarna,
dom som byter stammarna.
aaiiaaiiaaaaa.
Jag sjunger för grannarna,
dom som byter stammarna.
aaiiaaiiaaaaa.

Solo

Lyssna på detta, Edwin Barr.
Jag spelar en snutt på min gitarr.
Men jag spelar ju aldrig efter tolv.
Så sluta å banka i mitt golv.
Sluta å banka i mitt golv!
Sluta å banka i mitt golv!


English translation:
-------------------
The song to the neighbours
Text and Music: Anders Persson 2013
------------------------------------

Who is it that's pounding on my wall?
Could it be the neighbour, he with the beard?
Could I be allowed to sleep seven o'clock?
How can he start pounding now?

You who like to have grinding dust in your hair.
I would rather like to sleep a bit longer if that's possible.
I'm singing to the neighbours.
Those who are changing pipe system.
aaiiaaiiaaaaa.
I'm singing to the neighbours.
Those who are changing pipe system.
aaiiaaiiaaaaa.

Try now to think a little, you.
Everyone doesn't want to wake up at seven o'clock.
If you fell asleep at two o'clock.
So could you try to walk on your toes?

You who like to have grinding dust in your hair.
I would rather like to sleep a bit longer if that's possible.
I'm singing to the neighbours.
Those who are changing pipe system.
aaiiaaiiaaaaa.
I'm singing to the neighbours.
Those who are changing pipe system.
aaiiaaiiaaaaa.

Solo

Listen to this, Edwin Barr.
I'm playing a bit on my guitar.
But I never play after 12 o'clock.
So stop pounding in my floor.
Stop pounding in my floor!
Stop pounding in my floor!

credits

from Always the same, Never the same, released October 18, 2013

tags

license

all rights reserved